Robert Łuczyński

Biuro Geodety

Dydaktyka

Publikacje

Polecam

Kontakt

 Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju
Howard E. Wasdin, Stephen Templin - Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six   

 Plan Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

SEMESTR LETNI 2019/2020

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich GiK inż. sem. 6 [GOG] - wykład
GOG.pdf gog1.pdf gog2.pdf gog3.pdf gog4.pdf gog5.pdf gog6.pdf
gog7.pdf            

Geodezyjne opracowania do celów prawnych GiK mgr sem. 1 [GOP] - wykład
     
 

Geodezyjne opracowania do celów prawnych GiK mgr sem. 1 [GOP]
     
 

Systemy informacji o lasach GiK mgr sem. 4 niest. [SIL]
sil_zdalnie_1.pdf    
sil1.pdf sil2.pdf sil2_taksacja.pdf sil3_mapa_gospodarcza.pdf sil4.pdf sil5.pdf sil_słowniczek.pdf
mapa_gospodarcza.mmp opis taksacyjny.xlsx  

Seminarium dyplomowe GiK inż. sem. 8 niest. [SEM]
1.zip    
 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Kataster nieruchomości GiK mgr sem. 2 [KAN]
             
             

Gospodarka nieruchomościami GiK inż. sem. 7 st. niest. [GOS]
             
             

Opracowania geodezyjne do celów prawnych GiK inż. sem. 7 st. niest. [OGP]
             
             

Zasób geodezyjny i kartograficzny GiK mgr sem. 3 st. niest. [ZGK]