Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Polecam

Kontakt

 Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju
Howard E. Wasdin, Stephen Templin - Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six   

  
Grafik zajęć pracowników Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami >>>
 

  

SEMESTR LETNI 2021/2022

  

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Kataster nieruchomości GiK mgr sem. 2 st. stacj. - ćwiczenia [KAN]

Zasób geodezyjny i kartograficzny GP inż. sem. 5 - st. stacj. - wykład [ZGK]

Opracowania geodezyjne do celów prawnych GiK inż. sem. 7 st. niest. - wykład [OGP]

Scalenia i wymiany gruntów GiK mgr sem. 3 st. niest. - wykład [SWG]

  

 
Studia Podyplomowe "Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami" >>>