Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Usługi geodezyjne

Kontakt

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Robert Łuczyński Wyświetl profil użytkownika Robert Łuczyński 

  

Nazywam się Robert Łuczyński. Jestem doktorem inżynierem nauk technicznych w dziedzinie geodezja i kartografia oraz geodetą uprawnionym.

  

W zakładce Szkolenia znajduje się wykaz szkoleń planowanych oraz szkoleń przeprowadzonych przeze mnie dotychczas.

 

W zakładce Dydaktyka znajduje się wykaz prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii w Politechnice Warszawskiej.

Prowadzę także zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych "Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami", pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych.

  

W zakładce Publikacje znajduje się wykaz moich publikacji naukowych (część z nich jest udostępniona) i wystąpień konferencyjnych.

  

Ponadto, jestem Przewodniczącym Sekcji Szkoleń Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, członkiem Prezydium Zarządu tego Oddziału oraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo - technicznego Przegląd Geodezyjny.

 

Projekt i wykonanie: Robert Łuczyński