Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Polecam

Kontakt

   

PLANOWANE SZKOLENIA:

  

30.V.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego";

zapisy: Wacław Malinowski, tel. 790252014, e-mail: fs-szymon@wp.pl

  

23.VI.2022, Warszawa - szkolenie stacjonarne z transmisją online (FS SZYMON): "Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu - aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe";

Adres szkolenia stacjonarnego: Długa 29, 00-238 Warszawa - budynek Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, sala konferencyjna, I p;

zapisy: Wacław Malinowski, tel. 790252014, e-mail: fs-szymon@wp.pl

 

Zachęcam uczestników szkoleń do przesyłania pytań / problemów, związanych z realizowanymi tematami - w terminie do 4 dni przed dniem szkolenia - na adres: robertluczynski@gmail.com

Dołożę wszelkich starań, aby w ramach prowadzonych szkoleń udzielić odpowiedzi na przesłane pytania

- Robert Łuczyński

    

DOTYCHCZAS PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 

16.V.2022, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Kielcach): "Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu – aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe"

 

09.V.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych";

 

21.III.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych"

  

14.III.2022, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie): "Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

  

19.II.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

  

17.II.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

  

20.XII.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART): "Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w praktyce geodezyjnej"

  

15.XII.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie): "Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

 

29.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART): "Gospodarka nieruchomościami – praktyczne zastosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych"

 

22.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART): "Podziały nieruchomości"

  

15.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART): "Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych"

  

27.X.2021, szkolenie zdalne (MWINGiK): "Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności do określania położenia punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych"

 

23.IX.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie): "Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych"

 

09.IX.2021, Fojutowo (SGP - Oddział w Bydgoszczy): "Zmiany w ustawodawstwie geodezyjnym" - Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli

 

01.VII.2021, szkolenie zdalne (AKATE): "Interpretacyjne i praktyczne problemy sporządzania opracowań geodezyjnych"

 

24.VI.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie): "Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

 

22.IV.2021, szkolenie zdalne (CPI): "Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych"

 

29.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Podziały nieruchomości"

  

25.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"

 

06.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych"

  

22.I.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Podziały nieruchomości"

  

15.I.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"

 

18.XII.2020, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Podziały nieruchomości"

 

11.XII.2020, szkolenie zdalne (FS SZYMON): "Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"  

 

09.XII.2020, szkolenie zdalne (CPI): "Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - rozgraniczenia i podziały nieruchomości - praktyczne przykłady, orzecznictwo sądowe"

  

04.XII.2020, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie): "Wybrane aspekty sporządzania dokumentacji do celów prawnych – fundamenty teoretyczne, praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe"

 

20.XI.2020, szkolenie zdalne dla pracowników RDLP w Radomiu: "Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – wiedza i praktyka. Prace geodezyjne na styku LP"

  

3-4.IX.2020, Smardzewice (FS SZYMON): "Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 22 sierpnia 2020 roku – zmiany w Prawie budowlanym - od 19 września 2020 roku"

  

31.VIII.2020, Warszawa (FS SZYMON): "Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 22 sierpnia 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

 

22.VII.2020, Białystok (FS SZYMON): "Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 31 lipca 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

  

21.VII.2020, Toruń (FS SZYMON): "Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 31 lipca 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

 

17.XII.2019, Poznań (FS SZYMON): "Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

 

26.XI.2019, Wrocław (FS SZYMON): "Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

 

29.X.2019, Rzeszów (FS SZYMON): "Harmonogramy oraz zasady sporządzania dokumentacji technicznej w praktyce dotyczącej typowych prac geodezyjnych. Weryfikacja operatów technicznych."

 

08.VII.2019, Kraków (FS SZYMON): "Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

   

13.V.2019, Białystok (FS SZYMON): "Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

      

08.IV.2019, Toruń (FS SZYMON): "Harmonogramy oraz zasady sporządzania dokumentacji technicznej w praktyce dotyczącej typowych prac geodezyjnych. Weryfikacja operatów technicznych."

  

01.IV.2019, Opole (FS SZYMON): "Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."
   

25.II.2019, Radom (FS SZYMON): "Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

   

12.II.2019, Katowice (FS SZYMON): "Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

  

28.I.2019, Warszawa (FS SZYMON): "Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

  

17.XII.2018, Łódź (FS SZYMON): "Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

   

21.VI.2018, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie): "Podziały nieruchomości – procedury i dokumentacja geodezyjna w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych

   

19.IV.2018, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie): "Geodeta na miedzy – procedury „graniczne” w teorii i praktyce

  

06.III.2018, Jedlnia Letnisko: "Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określeniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych" dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

  

VI-VII.2017, Warszawa (SGP - Oddział Główny): Koordynacja cyklu szkoleń n. t. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz "Ewidencja gruntów i budynków" dla pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Przeprowadzenie cyklu szkoleń n. t. "Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych i regulowaniem stanów prawnych nieruchomości".

  

23.III.2017, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie): "Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określaniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych".
 

06.II.2017, Jedlnia Letnisko: "Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określeniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych" dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

   

09.IX.2013, Warszawa: "Warsztaty zarządzania pasem drogowym" dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

  

15.VI.2012, Sępólno Krajeńskie: "Zmiany w przepisach z zakresu geodezji i kartografii" dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.