Szkolenie:
"Analiza materiałów zasobu i modyfikacja współrzędnych punktów granicznych oraz rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi i pomiar sytuacyjny linii brzegu"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi w trybie ustawy Prawo wodne. 
2. Pomiar sytuacyjny linii brzegu w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Dyskusja.
3. Badanie stanu prawnego nieruchomości.
3.1. Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości.
3.2. Dokumentacja określająca położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
4. Analiza materiałów zasobu.
4.1. Ogólne zasady dokonywania analizy materiałów zasobu i oceny ich przydatności do wykorzystania oraz dokumentowania wyników tej analizy w operacie technicznym.
4.2. Aktualność, kompletność i dokładność materiałów zasobu.
Dyskusja.
5. Modyfikacja współrzędnych punktów granicznych.
5.1. Ogólne zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działki ewidencyjnej.
5.2. Rozgraniczenie nieruchomości.
5.3. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych.
5.4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
5.5. Podział nieruchomości.
Dyskusja.