Szkolenie:
"Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia:
1. Zasady gospodarowania nieruchomościami SP i JST.
2. Scalenia i podziały nieruchomości.
3. Opłaty adiacenckie.
4. Prawo pierwokupu nieruchomości.
5. Wywłaszczanie nieruchomości.
6. Wycena nieruchomości.