Szkolenie:
"Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w praktyce geodezyjnej"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia:
1. Omówienie podstawowych funkcji oprogramowania do obliczeń geodezyjnych.
2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
3. Obliczenia geodezyjne.
4. Wyrównanie danych obserwacyjnych.