Szkolenie:
"Podziały nieruchomości – procedury i dokumentacja geodezyjna w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych".

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Wprowadzenie - nieruchomości i ich granice, rodzaje podziałów nieruchomości, podstawy prawne, warunki dokonywania podziałów nieruchomości w aspekcie ich przeznaczenia.
2. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – etapy postępowania oraz dokumentacja techniczna.
3. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału – schematy postępowania w zależności od rodzajów dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości oraz określających przebieg linii granicznych; synchronizacja oznaczenia nieruchomości w KW i EGiB.
4. Szczególne tryby podziałów nieruchomości związane z regulacją stanów prawnych dróg publicznych - procedury i dokumentacja.
5. Podziały nieruchomości w trybie sądowym.
6. Podziały nieruchomości rolnych i leśnych.