Szkolenie:
"Podziały nieruchomości."

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie - nieruchomości i ich granice, rodzaje podziałów nieruchomości, podstawy prawne, warunki dokonywania podziałów nieruchomości w aspekcie ich przeznaczenia.

2. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.1. Definicje i podstawy prawne.
2.2. Przebieg prac geodezyjnych.
2.3. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
2.3.1. Schematy postępowania w zależności od rodzajów dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości oraz określających przebieg linii granicznych.
2.3.2. Synchronizacja oznaczenia nieruchomości w KW i EGiB.
2.4. Dokumentacja podziału nieruchomości.
2.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

3. Szczególne tryby podziałów nieruchomości.
3.1. Podstawy prawne.
3.2. Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych.
3.3. Podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy PWURAP z 1998 roku.
3.4. Podział nieruchomości w trybie „specustawy drogowej”.

4. Podziały nieruchomości w trybie sądowym.
4.1. Różnice w stosunku do podziałów nieruchomości wykonywanych w trybie administracyjnym.
4.2. Podział nieruchomości związany ze zniesieniem współwłasności nieruchomości.
4.3. Podział nieruchomości związany z zasiedzeniem części nieruchomości.
4.4. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

5. Podziały nieruchomości rolnych i leśnych.
5.1. Definicje i podstawy prawne.
5.2. Przebieg prac geodezyjnych.
5.3. Operat techniczny.
5.4. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

6. Zakończenie.
6.1. Odpowiedzi na pytania.
6.2. Podsumowanie.