Szkolenie:

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – wiedza i praktyka. Prace geodezyjne na styku LP"

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

 

Program:

1.    Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w rozporządzeniach wykonawczych.

2.    Rys historyczny dotyczący procedur geodezyjnych związanych z ustalaniem granic nieruchomości (według stanu prawnego) oraz z określaniem stanu władania (według stanu faktycznego do celów ewidencji gruntów i budynków).

3.    Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych.

4.    Nowe standardy techniczne. Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych.

5.    Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

6.    Przyjęcie granic do podziału nieruchomości.

7.    Inne geodezyjne opracowania do celów prawnych.

8.    Podsumowanie – odpowiedzi na pytania.