Szkolenie:
"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 22 sierpnia 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1.    Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i w rozporządzeniach wykonawczych.
2.    Przebieg prac geodezyjnych w nowym stanie prawnym.
2.1.  Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2.2.  Analiza dokumentacji PZGiK i ocena jej przydatności.
2.3.  Wywiad terenowy i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych.
2.4.  Operat techniczny i jego przekazanie do PODGiK.
3.    Weryfikacja wyników prac geodezyjnych.
4.    Aktualizacja baz danych: BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej oraz EGiB.