Szkolenie:
"Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych "

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia – obejmujący kompendium wiedzy, przykłady praktyczne oraz orzecznictwo sądowe z zakresu 2 – zgodny z rozporządzeniem z 2020 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:
1. Badanie stanu prawnego nieruchomości; dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości; księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków; analiza materiałów zasobu.
2. Prace związane z postępowaniem rozgraniczeniowym wykonywanym w trybie administracyjnym oraz sądowym.
3. Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych.
4. Opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości - w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w przypadkach podziałów nieruchomości dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
5. Prace geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków, w tym: ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
6. Sporządzanie innych map i dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, w tym: podział nieruchomości rolnej lub leśnej.