Szkolenie:
"Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz inne opracowania do celów prawnych w praktyce – wykonawstwo, dokumentacja i weryfikacja"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia

1. Rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym i sądowym.
2. Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi.
3. Stan prawny nieruchomości, stan władania, ostatni spokojny stan posiadania; regulowanie stanów prawnych nieruchomości - uregulowanie własności gospodarstw rolnych, regulowanie stanów prawnych dróg publicznych.
4. Wykorzystywanie materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie pierwotnego położenia punktów granicznych; analiza materiałów zasobu, wykorzystanie materiałów źródłowych, w tym: "opisu topograficznego punktu granicznego", ponowne wyrównanie dawnej osnowy geodezyjnej, transformacja współrzędnych - możliwości wykorzystania materiałów w zależności od osiągniętych dokładności położenia punktów granicznych.
5. Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych; co to jest "spór co do położenia znaków"; kiedy można stabilizować punkty graniczne; co oznacza wyznaczenie punktów granicznych "ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków"; kiedy szczegół sytuacyjny staje się znakiem granicznym.
6. Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych - kiedy, jak i jakie kryteria w zależności od wyników analizy materiałów zasobu.
7. Podziały nieruchomości w różnych trybach administracyjnych, w tym niezależnie od ustaleń planu miejscowego, w trybie sądowym oraz w trybie materialno - technicznym (podziały nieruchomości rolnych i leśnych); kiedy trzeba zawiadamiać o czynnościach przyjęcia granic.
8. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków; synchronizacja oznaczenia nieruchomości z wykorzystaniem archiwalnego planu sytuacyjnego sporządzonego przez mierniczego przysięgłego.
9. Inne mapy i opracowania do celów prawnych, w tym: do ustalenia służebności gruntowych, do zasiedzenia.