Szkolenie:
"Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
I. Rozgraniczenie nieruchomości.
1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości.
2. Rozgraniczenie nieruchomości – podstawa prawna.
3. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
a. na wniosek strony,
b. z urzędu.
4. Strony postępowania – jakie wymagania, kto reprezentuje, kto jest stroną a kto uczestnikiem?
5. Dokumenty stanowiące podstawę ustalenia przebiegu granic.
6. Postępowanie uprawnionego geodety.
7. Hierarchia kryteriów rozgraniczania nieruchomości.
8. Protokół graniczny.
9. Ugoda czy Sąd.
10. Decyzja.
11. Spór graniczny niezakończony ugodą.
12. Operat rozgraniczeniowy.
13. Ustalenie granicy w trybie ewidencji gruntów i budynków a rozgraniczenie nieruchomości.
14. Wznowienie znaków granicznych a rozgraniczenie nieruchomości.
15. Dyskusja, indywidualne zapytania i konsultacje
II. Podział nieruchomości.
1. Pojęcie nieruchomości gruntowej.
2. Pojęcie podziału nieruchomości.
3. Podział nieruchomości zabudowanej - jakie wymagania, kto sporządza dokumentację?
4. Podział nieruchomości gruntowej w przypadku obowiązywania i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
b. treść i forma opinii
5. Podział nieruchomości rolnych i leśnych.
6. Podziały warunkowe - jak i kiedy, kto sprawdza termin?
7. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne.
8. Połączenie i ponowny podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiających ich racjonalne zagospodarowanie.
9. Podział nieruchomości niezależnie od postanowień planu miejscowego - jakie wymagania, jakie zaświadczenia, kto sporządza dokumentację?
10. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.
11. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym o podział nieruchomości.
12. Dyskusja, indywidualne zapytania i konsultacje.