Szkolenie:
"Rozgraniczenia nieruchomości oraz podziały nieruchomości - w postępowaniach administracyjnych."

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.
1.1. Stan prawny nieruchomości. Stan posiadania.
1.2. Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości i dokumentacja określająca położenie punktów i przebieg linii granicznych. Spójność przestrzeni technologiczno – prawnej granic nieruchomości.
1.3. Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.
1.4. Analiza materiałów zasobu pod względem dokładności, aktualności i kompletności. Analiza materiałów z innych źródeł. Zasady przedstawiania wyników analizy w operacie technicznym.
1.5. Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych. Zasady modyfikacji pola powierzchni działki ewidencyjnej.

2. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym.
2.1. Definicje i podstawy prawne.
2.2. Przebieg prac geodezyjnych. Czynności geodety. Czynności właściwego organu.
2.3. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
2.4. Dokumentacja techniczna.
2.5. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
2.6. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

3. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.1. Definicje i podstawy prawne.
3.2. Przebieg prac geodezyjnych. Czynności geodety. Czynności właściwego organu.
3.3. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
3.3.1. Schematy postępowania w zależności od rodzajów dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości oraz określających przebieg linii granicznych.
3.3.2. Synchronizacja oznaczenia nieruchomości w KW i EGiB.
3.4. Dokumentacja podziału nieruchomości.
3.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

4. Odpowiedzi na pytania.