Szkolenie:
"Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych."

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.
1.1. Stan prawny nieruchomości a stan władania.
1.2. Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.
1.3. Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych.
1.4. Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych.

2. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym.
2.1. Definicje i podstawy prawne.
2.2. Przebieg prac geodezyjnych.
2.3. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
2.4. Dokumentacja techniczna.
2.5. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
2.6. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

3. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym – różnice w stosunku do postępowania administracyjnego.

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
4.1. Definicje i podstawy prawne.
4.2. Przebieg prac geodezyjnych.
4.3. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
4.4. Operat techniczny.
4.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

5. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych.
5.1. Definicje i podstawy prawne.
5.2. Przebieg prac geodezyjnych.
5.3. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
5.4. Operat techniczny.
5.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.

6. Zakończenie.
6.1. Odpowiedzi na pytania.
6.2. Podsumowanie.