Szkolenie:

"Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - rozgraniczenia i podziały nieruchomości - praktyczne przykłady, orzecznictwo sądowe"

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

 

Program:

1. Wprowadzenie
1.1. Stan prawny nieruchomości a stan władania.
1.2. Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.
1.3. Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych.
1.4 Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych.
2. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym.
2.1. Definicje i podstawy prawne.
2.2. Przebieg prac geodezyjnych.
2.3. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
2.4. Dokumentacja techniczna.
2.5. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
2.6. Przykłady i orzecznictwo sądowe.
3. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym.
3.1. Definicje i podstawy prawne.
3.2. Przebieg prac geodezyjnych.
3.3. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
3.4. Dokumentacja podziału nieruchomości.
3.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.
4. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.
4.1. Definicje i podstawy prawne.
4.2. Przebieg prac geodezyjnych.
4.3. Operat techniczny.
4.4. Przykłady i orzecznictwo sądowe.
5. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych.
5.1. Definicje i podstawy prawne.
5.2. Przebieg prac geodezyjnych.
5.3. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
5.4. Operat techniczny.
5.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.
6. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
6.1. Definicje i podstawy prawne.
6.2. Przebieg prac geodezyjnych.
6.3. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
6.4. Operat techniczny.
6.5. Przykłady i orzecznictwo sądowe.
7. Zakończenie.
7.1. Odpowiedzi na pytania.
7.2. Podsumowanie.