Szkolenie:
"Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia:
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2. Analiza materiałów zasobu oraz atrybuty punktów granicznych.
3. Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne.
4. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
5. Opracowanie wyników pomiarów i skompletowanie operatu technicznego.
6. Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych oraz przyjęcie materiałów do PZGiK; klauzule.