Szkolenie:
"Zmiany w przepisach z zakresu geodezji i kartografii"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Zmiany w przepisach z zakresu geodezji i kartografii:
a) Przegląd obowiązujących aktów prawnych.
b) Przegląd wybranych projektów aktów prawnych.
2. Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.