Szkolenie:
"Zmiany w ustawodawstwie geodezyjnym"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:

1. Przegląd przepisów prawa z geodezji i kartografii.
2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych.
4. Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK.
5. Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych.
6. Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
7. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
8. Dyskusja.